YÜREĞİN ÜZERİNDE ÇALINAN TEK ENSTRÜMAN...
keman sevdalılarının tek adresi...

Türk Mûsıkîsi'nde Usûller


TÜRK MÛSIKÎSİ'NDE

BUGÜNE KADAR KULLANILMIŞ OLAN USULLER


NÎM SOFYAN (Basit usul) SEMAÎ (Basit usul)
a) iki zamanlıdır.
b) 2/4 lük ve 2/8 lik değerlerde vurulur.
DÜM l zamanlı - kuvvetli
TEK l zamanlı - yarı (orta) kuvvetlidir.
c) Bu usulde oyun havaları, türküler ve marşlar yazılmıştır.
d) Vuruluşu:
 
 

 
a) Üç zamanlıdır.
b) 3/4 lük ve 3/8 lik değerlerde vurulur. 
Birinci vuruş : DÜM  l zamanlı - kuvvetli
İkinci  vuruş : TEK   l zamanlı - yarı kuvvetli 
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıftır.
c) Bu usulde oyun havaları ve şarkılar yazılmıştır.
d) Vuruluşu:
 


 
SOFYAN TÜRK AKSAĞI
a) Dört zamanlıdır.
b) İki Nim Sofyan'ın birleşmesinden meydana gelir. 
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
İkinci  vuruş : TE l zamanlı - yan kuvvetli, 
Üçüncü vuruş : KE l zamanlı - zayıftır.
c) 4/8, 4/4,4/2  lik değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:
 
 

 

 
 

 
a) Beş zamanlıdır.
b) Bir Nim Sofyan ve bir Semai'nin birleşmesiyle meydana gelir. 
Birinci vuruş : DÜ- ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
İkinci  vuruş : TE- EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli 
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıftır.
c) 5/8 ve 5/4 lük değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:
 


 
 
          

 
YÜRÜK SEMAÎ DEVR-Î HÎNDÎ
a) Altı zamanlıdır.
b) îki Semai veya üç Nim Sofyan'dan meydana gelmiştir. Birinci vuruş : DÜM l zamanlı - kuvvetli, 
İkinci vuruş :  TEK l zamanlı - yarı kuvvetli, 
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıf, 
Dördüncü vuruş : DÜM l zamanlı - zayıf, 
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yan kuvvetlidir.
c) 6/8, 6/4 ve 6/2 lik değerlerde vurulur.
Normal ritimdeki Yürük Semai (6/4) kıymetinde olunca Sengin Semai 6/2 lik mertebesi ise Ağır Sengin Semai adını alır
d) Vuruluşu:
 

 
 

 
 

 
 
a) Yedi zamanlıdır.
b) Bir Semai ve bir Sofyan'dan meydana gelir. (Bazen bir Semai ve iki Nim Sofyan vurulur.)
Birinci vuruş : DÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
İkinci  vuruş : TEK l zamanlı - yarı kuvvetli, 
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıf 
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
Beşinci vuruş : TE - EK 2 zamanlı - zayıftır.
c) 7/8 ve 7/4 lük değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:
 

 

 

 
DEVR-Î TÜRAN DÜYEK
a) Yedi zamanlıdır. Eskiden bu usüle Mandıra adı da verilmiştir.
b) Bir Sofyan ve bir Semai'den meydana gelmiştir. 
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
İkinci  vuruş : TE - EK 2 zamanlı - zayıf, 
Üçüncü vuruş : TE- E- EK 3 zamanlı - yarı kuvvetlidir.
c) 7/16 ve 7/8 lik değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:
 


 
 

 
 
a) Sekiz zamanlıdır.
b) îki Sofyan'dan meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜM l zamanlı - yarı kuvvetli
İkinci  vuruş : TE-EK 2 zamanlı - kuvvetli, 
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - yarı kuvvetli
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - zayıftır.
c) 8/8 ve 8/4 lük değerlerde vurulur. 8/4 lük mertebesi Ağır Düyek adım alır.
d) Vuruluşu:
 

 

 
 
MÜSEMMEN AKSAK
a) Sekiz zamanlıdır. Eskiden bu usüle Katikofti de denilmiştir.
b) Bir Semai, bir Nim Sofyan ve yine bir Semai'den meydana gelir. 
Birinci vuruş : DÜ-Ü-ÜM 3 zamanlı - kuvvetli, 
İkinci  vuruş : TE-EK 2 zamanlı - zayıf
Üçüncü vuruş : TE-E-EK 3 zamanlı - yarı kuvvetlidir.
c) 8/8 lik değerde vurulur.
d) Vuruluşu:


 


 
 
a) Dokuz zamanlıdır.
b) Bir Sofyan ve bir Türk Aksağından meydana gelir. 
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
İkinci  vuruş : TE l zamanlı - yarı kuvvetli
Üçüncü vuruş : KE l zamanlı - zayıf
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli
Altıncı vuruş : TEK l zamanlı - zayıftır.
c) 9/8 ve 9/4 lük değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:
  
 

 
EVFER OYNAK
a) Dokuz zamanlıdır.
b) Bir Sofyan, bir Semai ve bir Nün Sofyan'dan meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli/
İkinci  vuruş : TE l zamanlı - yarı kuvvetli/
Üçüncü vuruş : KE l zamanlı - zayıf/
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli/
Beşinci vuruş : TEK l zamanlı - zayıf/
Altıncı vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetlidir.
c) 9/8 ve 9/4 lük değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:


 
9/4 lük değer Ağır Evfer adım alır. Mevlevi Ayinlerinin İkinci  selamları bu usulle bestelendiginden Mevlevi Evferi de denilir.

a) Dokuz zamanlıdır.
b) Bir Semai ve üç Nim Sofyan'dan meydana gelir. 
Birinci vuruş : DÜM l zamanlı-kuvvetli
İkinci  vuruş : TEK l zamanlı - yarı kuvvetli
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıf
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli
Altıncı vuruş : TE-EK 2 zamanlı - zayıftır.
c) 9/8 lik değerde vurulur.
d) Vuruluşu:
 
9 zamanlı mürekkeb semai de ayrıca başlı başlına bir usuldür.

RAKS AKSAĞI CURCUNA
a) Dokuz zamanlıdır.
b) Bir Türk Aksağı ve bir Sofyan'dan meydana gelir. 
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
İkinci  vuruş : TE-E-EK 3 zamanlı - yarı kuvvetli, 
Üçüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
Dördüncü vuruş : TE-EK 2 zamanlı - zayıftır.
c) 9/8 lik değerde vurulur.
d) Vuruluşu:
 

 
a) On zamanlıdır.
b) iki Türk Aksağmm birleşmesinden meydana gelir. 
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli,
İkinci  vuruş : TE l zamanlı -zayıf, 
Üçüncü vuruş : KA-A 2 zamanlı - yarı kuvvetli, 
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli, 
Altıncı vuruş : TEK l zamanlı - zayıftır.
c) 10/16 lık değerde vurulur.
d) Vuruluşu: 

 
 

 
AKSAK SEMÂÎ LENK FAHTE
a) On zamanlıdır.
b) iki Türk Aksağmın birleşmesinden meydana gelir. 
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli
İkinci  vuruş : TE l zamanlı - zayıf, 
Üçüncü vuruş : KA-A 2 zamanlı - yarı kuvvetli
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli
Altıncı vuruş : TEK l zamanlı - zayıftır.
c) 10/8 ve 10/4 lük değerlerde vurulur. 10/8 lik değer Aksak Semai, 10/4 lük değer ise Ağır Aksak Semai adını alır.
d) Vuruluşu:


 

 
 

 
 
Bu usul en çok Saz semailerinde kullanılmıştır.
 
a) On zamanlıdır.
b) Bir Yürük Semai ve bir Sofyan'dan meydana gelir. 
Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - yarı kuvvetli, 
İkinci  vuruş : TE-E-EK 3 zamanlı - kuvvetli, 
Üçüncü vuruş : DÜM l zamanlı - zayıf, 
Dördüncü vuruş : TE-EK 2 zamanlı - kuvvetli, 
Beşinci vuruş : TE l zamanlı - yarı kuvvetli, 
Altıncı vuruş : KE l zamanlı - zayıftır.
c) 10/4 değerde vurulur.
d) Vuruluşu:Lenk Fahte usülünde önce 6/4 lük vuruş : yazılır ve yukarıdan aşağıya noktalı ölçü çizgisi çekilir.Sonra kalan 4/4 lük yazılarak usul tamamlanır ve tek çizgi ile ölçü kapatılır.

 
ÇENG-Î HARBÎ TEK VURUŞ
a) On zamanlıdır.
b) îki Nün Sofyan ve iki Semai'den meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜM l zamanlı-kuvvetli
İkinci  vuruş : TEK l zamanlı- zayıf, 
Üçüncü vuruş : DÜM l zamanlı- kuvvetli, 
Dördüncü vuruş : TEK l zamanlı- zayıf, 
Beşinci vuruş : DÜM l zamanlı- kuvvetli, 
Altıncı vuruş : TEK l zamanlı- yarı kuvvetli, 
Yedinci vuruş : TEK l zamanlı- zayıf, 
Sekizinci vuruş : DÜM l zamanlı- kuvvetli, 
Dokuzuncu vuruş : TEK l zamanlı- yarı kuvvetli, 
Onuncu vuruş : TEK l zamanlı- zayıftır.
c) 10/8 lik değerde vurulur.
d) Vuruluşu:


 

Eskiden harbe giden askerler, bu ritmle yapılmış eserlerle coşarlardı.

a) Onbir zamanlıdır.
b) Bir Türk Aksağı ve bir Yürük Semai'den meydana gelir. Birinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
İkinci  vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli, 
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıf, 
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli, 
Altıncı vuruş : TE-EK 2 zamanlı - zayıftır.
c) 11/8 ve 11/4 lük değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:


 
 
 
 

 
 

 
FRENKÇÎN ŞARKI DEVR-İ REVANİ
a) Oniki zamanlıdır.
b) iki Semai ve üç Nim Sofyan'dan meydana gelir.
Birinci vuruş : DÜM l zamanlı- yan kuvvetli, 
İkinci  vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı-kuvvetli, 
Üçüncü vuruş : DÜM l zamanlı-; yan kuvvetli
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı- kuvvetli, 
Beşinci vuruş : TE l zamanlı- kuvvetli, 
Altıncı vuruş : KE l zamanlı- zayıf, 
Yedinci vuruş : TE l zamanlı- kuvvetli, 
Sekizinci vuruş : KE l zamanlı- zayıf, 
Dokuzuncu vuruş : TE l zamanlı- kuvvetli, 
Onuncu vuruş : KE l zamanlı- zayıftır.
c) 12/8 vel2/4 lük değerlerde vurulur,
d) Vuruluşu: 

 
 

 
a) Onüç zamanlıdır.
b) Bir Semai, iki Sofyan ve bir Nim Sofyan'dan meydana geli Birinci vuruş : DÜM l zamanlı - kuvvetli, 
İkinci  vuruş : TEK l zamanlı - yarı kuvvetli, 
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıf, 
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli, 
Altıncı vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
Yedinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı-yarı kuvvetli, 
Sekizinci vuruş : TE l zamanlı - kuvvetli, 
Dokuzuncu vuruş : KE l zamanlı - zayıftır.
c) 13/8 ve 13/4 Kik değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:


 

 

NÎM EVSAT DEVR-Î REVAN
a) Onüç zamanlıdır.
b) Bir Türk Aksağı ve iki Sofyan'dan meydana gelir.
Birinci vuruş : TE l zamanlı - yarı kuvvetli,
İkinci  vuruş : KE l zamanlı - zayıf,
Üçüncü vuruş : TE l zamanlı -zayıf,
Dördüncü vuruş : KA-A 2 zamanlı - kuvvetli,
Beşinci vuruş : DÜM (2-3-4) 4 zamanlı - kuvvetli,
Altıncı vuruş : DÜM (2-3-4) 4 zamanlı - kuvvetli -yarı kuvvetlidir.
c) 13/8 ve 13/4 lük değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu:

 

 
a) Ondört zamanlıdır.
b) Bir Semai, bir Sofyan, bir Semai ve bir Sofyan'dan meydana gelir. 
Birinci vuruş : DÜ-Ü-ÜM (Düm 2-3) 3 zamanlı - kuvvetli, İkinci  vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - yarı kuvvetli, 
Üçüncü vuruş : TE-EK 2 zamanlı - zayıf, 
Dördüncü vuruş : DÜ-Ü-ÜM (Düm 2-3) 3 zamanlı - kuvvetli, 
Beşinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli, 
Altıncı vuruş : TE-EK 2 zamanlı - zayıftır.
c) 14/8 ve 14/4 lük değerlerde vurulur.
d) Vuruluşu: 

 
RAKSAN  
a) Onbeş zamanlıdır.
b) Bir Semai, bir Aksak Semai ve bir Nim Sofyan'dan meydana gelir. 
Birinci vuruş : DÜM l zamanlı - kuvvetli, 
İkinci  vuruş : TEK l zamanlı - yarı kuvvetli, 
Üçüncü vuruş : TEK l zamanlı - zayıf, 
Dördüncü vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
Beşinci vuruş : TE l zamanlı - zayıf, 
Altıncı vuruş : KA-A 2 zamanlı - yarı kuvvetli, 
Yedinci vuruş : DÜ-ÜM 2 zamanlı - kuvvetli, 
Sekizinci vuruş : TE-EK 2 zamanlı - yarı kuvvetli, 
Dokuzuncu vuruş : TE l zamanlı - zayıf, 
Onuncu vuruş : KA-A 2 zamanlı-yarı kuvvetlidir.
c) 15/8 lik değerde vurulur.
d) Vuruluşu:Bu sayfadaki bütün bilgiler www.turkmusikisi.com adresinden alıntıdır.